Roy Sveinungsen

Daglig Leder

Roy Sveinungsen fikk et sterkt møte med Gud og opplevde å få kallelse fra Gud . Dette medførte at han i 2010 sa opp jobben og ville gi sin tid inn til Guds rike! Hadde da ingen annen jobb å gå til, men søkte bare Gud for livet videre. I og med at han liker og har drevet mye med musikk så la det seg helt naturlig å starte firmaet Himlalyd.
Han kjenner at det overordnede målet er å tjene Gud med livet sitt. Han har i den senere tid vokst inn i en selvstendig forkynner tjeneste . Så han kan gjerne besøke din menighet om han får kallelse.
Han taler , spiller og synger, ta kontakt om du vil ha Roy med ild og brann i hjertet på besøk.

https://himlalyd.no/wp-content/uploads/2018/02/Roy-siste-2.png

Følg oss